Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 5 Strafferett

KAPITTEL 5 Strafferett

Sentrale lovar i strafferetten er:

Straffeloven av 2005

Vegtrafikkloven av 1965

Nye reglar: Kva er ei motorvogn?