Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Rettslære

Velkommen til Fagbokforlagets nettressurs for rettslære

Nettressursen hører til læreboka Rettslære 1 for programfaget rettslære i den videregående skole.

Elevressursen er åpen, og lærerressursen kan bestilles via Fagbokforlagets hjemmeside – Rettslære 1 fagnettsted lærer.