Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3 Avtalerett

KAPITTEL 3 Avtalerett

Kapittel 3 handlar om hovudprinsippa i avtaleretten. Her lærer du om inngåing av avtalar og når du blir bunden til ein avtale. Vidare ser vi på reglane for når ein bindande avtale kan bli gjord ugyldig, reglane om bruk av fullmakt og om utfylling og tolking av avtalar.

Sentrale lovar i avtaleretten er:
Christian 5.s Norske Lov av 1687
Avtaleloven av 31. mai 1918