Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 2 Kjøps- og forbrukerrett

KAPITTEL 2 Kjøps- og forbrukerrett

Dette kapittelet handlar om rettar og plikter som kjøparen og seljaren har etter kjøpslova, forbrukarkjøpslova og angrerettlova. Store delar av lovgivinga er grunngitt med behovet for å vareta forbrukaren som den svake parten.


Sentrale lover i kjøps- og forbrukarretten er:

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002

Kjøpsloven av 13. mai 1988

Angrerettloven av 20.juni 2014

Forbrukerklageloven av 17. februar 2017

Markedsføringsloven av 9. januar 2009