Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 5 Forvaltningsrett

KAPITTEL 5 Forvaltningsrett

Forvaltningsretten handlar om dei reglane som gjeld i ditt møte med staten. Reglane gir deg både plikter og rettar, og sentralt står reglane om retten til å klage på avgjerder forvaltninga har teke.

Sentrale lover i forvaltningsretten er:

Forvaltningsloven av 10. februar 1967

Sivilombudsmannsloven av 22. juni 1962

Offentleglova av 19. mai 2006

Miljøinformasjonsloven av 9. mai 2003

Forurensningsloven av 13. mars 1981

Friluftsloven av 2. juni 1957