Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 6 Rettergang

KAPITTEL 6 Rettergang

Sentrale lovar når det gjeld rettargang er:

Domstolloven av 1915

Straffeprosessloven av 1981

Tvisteloven av 2005