Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 1 Metodelære

KAPITTEL 1 Metodelære

Juridisk metode er eit verktøy vi bruker for å finne svar på rettsspørsmål. I dette arbeidet bruker vi ulike rettskjelder for å finne argument for løysing av rettsspørsmålet. Lovtekstane er som regel den viktigaste rettskjelda, og desse må tolkast når vi bruker dei.

Kapittelet om metodelære gjeld for alle rettsområda og er eit kapittel det kan vere lurt å komme attende til i løpet av skoleåret.