Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 7 Regler i samfunnet

KAPITTEL 7 Regler i samfunnet

Forhold i samfunnet påverkar rettsreglane, og rettsreglane påverkar samfunnsutviklinga. Det står samfunnsmakt bak rettsreglane, og ein lovbrytar kan få straff eller erstatningsplikt. Moralreglar og reglar for skikk og bruk er ikkje rettsreglar. Brot på desse er ikkje ulovleg, men det er hensiktsmessig at deltakarar i eit samfunn følgjer dei likevel.