Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

KAPITTEL 4 Arbeidsrett og likestilling

KAPITTEL 4 Arbeidsrett og likestilling

Frå 1. januar 2018 gjeld likestillings- og diskrimineringslova av 2017. Nytt kapittel 4 kan lastas ned her. Oppgåver og løysingsforslag på denne nettsida er endra i medhald av det nye kapitlet. D-boka er oppdatert med det nye kapitlet.

Kapittel 4 Arbeidsrett og likestilling NYN (2018)


Sentrale lovar i arbeids- og likestillingsretten er:

Arbeidsmiljøloven av 2005

Likestillings- og diskrimineringsloven av 2017