Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Personvern

 1. Hva er en personopplysning? Personopplysninger er for eksempel «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person» (personvernforordningen artikkel 4 nr. 1).
 2. Hva er sensitive personopplysninger? Sensitive personopplysninger er opplysninger om en persons rasemessige og etniske opprinnelse, politiske oppfatning, religiøse og filosofiske overbevisning. Som sensitive opplysninger regnes også genetiske og biometriske personopplysninger (personvernforordningen artikkel 9 nr. 1).
 3. Hvilke betingelser må ligge til grunn for lovlig behandling av personopplysninger? Behandlingsgrunnlagene er:
  • Samtykke
  • Nødvendig for å oppfylle avtale
  • Nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelse for den behandlingsansvarlige
  • Nødvendig for å verne vitale interesser
  • Nødvendig for å utføre oppgave i allmennhetens interesse
  • Nødvendig for den behandlingsansvarliges formål veid mot personverninteressen (interesseavveining).