Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

TEST DEG SELV side 334

 1. Hva er fundamentet i René Cassins «hus»?

  Fundamentet består av ideer og idéstrømninger fra en lang historisk utvikling. Ideer om et mer humant syn på menneskets plass i verden kan spores tilbake til gresk filosofi, til naturretten og det som førte til den såkalte opplysningstiden. Fundamentet kan på denne måten sies å være det nedarvede verdigrunnlaget som menneskerettighetene står på.

 2. Hva består søylene av i René Cassins «hus»?

  Søylene består av fire kategorier av menneskerettigheter.

  Søyle 1 representerer personlige menneskerettigheter, for eksempel retten til liv, frihet fra slaveri, vilkårlig fengsling og tortur.

  Søyle 2 representerer rettigheter mellom mennesker, for eksempel retten til privatliv, eiendomsrett og retten til å gifte seg.

  Søyle 3 representerer politiske rettigheter, for eksempel trosfrihet og ytringsfrihet.

  Søyle 4 representerer økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, for eksempel retten til arbeid og utdanning.

 3. Hva er taket i René Cassins «hus»?

  Taket beskytter menneskerettighetene og sørger for at de kan bli virkelige for folks liv. Taket består derfor av nasjonale og internasjonale domstoler, for eksempel Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Det består også av en rekke ikke-offentlige organisasjoner (NGO- er, der bokstavene står for Non Government Organizations), for eksempel Amnesty International.

 4. Hvorfor ble FNs menneskerettighetserklæring en erklæring og ikke en bindende konvensjon?

  De landene som møttes etter krigen i San Fransisco for å vedta FN-pakten, klarte ikke å bli enige om hva som skulle være menneskerettigheter. De klarte derfor ikke komme fram til en bindende avtale. Til det var landene for forskjellige. Et eksempel var at synet på dødsstraff varierte fra land til land. Landene kunne derfor bare vedta en ikke-bindende erklæring.

 5. Hvorfor mente landene i Europa at en egen europeisk menneskerettighetskonvensjon (EMK) var nødvendig?

  Landene i Europa var mer homogene med ett felles verdigrunnlag. Dessuten var det i Europa de viktigste krigshandlingene hadde funnet sted. De europeiske landene følte derfor en sterk forpliktelse til å komme frem til mer bindende avtaler om menneskerettigheter slik at den andre verdenskrigens grusomheter ikke skulle gjenta seg.