Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

TEST DEG SELV side 318

  1. Hva er et urfolk?

    ILO-konvensjon artikkel 1 skiller mellom stammefolk og urfolk. Som urfolk regnes folk som nedstammer fra folk som bebodde landet da det i sin tid ble erobret eller kolonisert av andre. Det kreves at urfolket har beholdt noen av sine egne sosiale, økonomiske kulturelle og politiske institusjoner. Hvis de har blitt fullstendig integrert i den nye befolkningen, og ikke kan identifiseres med egne institusjoner, kan de ikke få status som urfolk. Samene er anerkjente som et urfolk i Norge, Sverige og Finland.

  2. Hvilke rettigheter har urfolk i henhold til SP artikkel 27?

    Urfolk har rett til å dyrke sin egen kultur, utøve sin egen religion og ikke minst, bruke sitt eget språk.