Nettressurs for ny utgave av Rettslære (2021) finner du på https://rettslaere.fagbokforlaget.no!

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ytringsfrihet

  1. Hva er en ytring? Retten til å ytre seg omfatter frihet til å ha meninger, og til å meddele opplysninger og ideer uten offentlige inngrep. Ytringer kan derfor skje via aviser, sosiale medier, bøker, flygeblader, tegninger og malerier, fotografier, film, musikk, e-post. Hårfrisyre og bekledning kan også være ytringer.
  2. Hva er begrunnelsen for ytringsfrihet? Ytringsfriheten er begrunnet i hensynet til demokrati, sannhet og selvutfoldelse.
  3. Hva er vilkårene for å begrense ytringsfriheten? EMK artikkel 10 punkt 2 gir myndighetene mulighet til å begrense ytringsfriheten. Når en skal vurdere om en begrensning i ytringsfriheten er i strid med EMK artikkel 10, er det vanlig å stille tre vilkår: lovbestemmelse, formålene i artikkel 10 og nødvendighet i et demokratisk samfunn.
  4. Hvilke hensyn skal ytringsfriheten ivareta? Ytringsfriheten skal ivareta samfunnsdebatten i vid forstand. Den offentlige debatten er viktig for utviklingen av samfunnet vårt.
  5. Hva mener vi med blasfemi? Med blasfemi mener vi å spotte guder eller religion.
  6. Hvilken kjent norsk forfatter ble i 1933 tiltalt for blasfemi? Forfatteren Arnulf Øverland ble tiltalt for blasfemi i 1933 etter å ha holdt foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage».
  7. Hva gikk Jersildsaken ut på? Jersildsaken var et rettsoppgjør med en rasistisk gruppe i Danmark (Grønnjakkene) som handlet om ytringsfriheten i et demokratisk samfunn. Retten fastslo at det var av interesse for samfunnsdebatten at folk får opplysninger om at noen har ekstreme meninger.